Tepelná čerpadla – jaký výkon zvolit?

Správný výběr výkonu tepelného čerpadla umožňuje nejen pokrýt potřebu tepla našeho domova, ale také tento zdroj tepla v interiéru ekonomicky využít. Tepelné čerpadlo je ekologické a ekonomické řešení pro vytápění domu nebo budovy. Nicméně, pokud jde o výkon, může nás vystavit vyšším účtům za elektřinu, než jsme očekávali.

Proto je tak důležité vybrat si zařízení s výkonnostními parametry odpovídajícími našim potřebám. Následující faktory určují velikost našeho tepelného čerpadla:

– potřeba tepla budovy

– oblast domu

– počet členů domácnosti

– teplotní charakteristiky oblasti

– potřeba tepla budovy

OBLAST DOMU

Plocha rodinného domu nám pomůže spočítat celkovou potřebu tepla našeho domu. V současnosti stavěné dvojdomy, řadové domy nebo rodinné domy mají rozlohu 80 m 2 -160 m 2 . Pro naše výpočtové schéma tedy můžeme vzít plochu domu např . 120 m 2 .

POČET ČLENŮ DOMÁCNOSTI

Tepelná čerpadla mají obecně dvě funkce. Používají se jako zdroj tepla pro vlastní objekt a pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). V druhém případě je důležité, kolik lidí v našem domě žije, protože to ovlivňuje spotřebu vody.

Podle počtu členů domácnosti určíme výkon potřebný k ohřevu vody v našem domě. Obecně je hodnota 250W na osobu. Domácnost o 4 lidech tedy potřebuje cca. 1 KW na ohřev TUV.

TEPLOTNÍ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Týká se to především vzduchových tepelných čerpadel a jejich účinnosti v daných povětrnostních podmínkách. Účinnost těchto zařízení se mění s venkovní teplotou a teplotou vnitřního zdroje tepla.

Výrobci uvádějí výkonové parametry svých zařízení pro klimatické podmínky dané oblasti. Energetický štítek uvádí orientační výkonové parametry zařízení, provedené na základě teplotních analýz konkrétního regionu. Odhadovaný výkon zařízení pro naši klimatickou oblast lze tedy vyčíst z energetického štítku.

VÝBĚR VÝKONU TEPELNÉHO ČERPADLA – PŘÍKLAD VÝPOČTU

Výkon tepelného čerpadla pro objekt vybíráme s těmito parametry:

– plocha domu – v tomto případě 120 m 2

– spotřeba tepla objektu – 40W/ m2

– 15 cm silná izolace z minerální vlny

– zdroj tepla – vodní podlahové vytápění o jmenovité teplotě 35 O C

– počet členů domácnosti – 4 osoby

Na začátku můžeme vypočítat topný výkon ( Pg ) našeho tepelného čerpadla. Plocha domu (120 m 2 ) se násobí ukazatelem příkonu (40 W/m 2 ).

120 x 40= 4800 W= 4,8 KW.

K tomu je třeba připočítat potřebu topného výkonu potřebného k ohřevu teplé užitkové vody. V domě bydlí 4 osoby. Tedy 250 W x 4 = 1 KW tepelné energie potřebné k zásobování obyvatel teplou užitkovou vodou.

Připočtením topného výkonu 4,8 KW + 1 KW výkonu ohřevu TUV dostaneme 5,8 KW, což je celkový výkon potřebný k zásobování našeho domu tepelnou energií. V tomto případě bude ideálním řešením tepelné čerpadlo s výkonem alespoň 6 KW.

FAKTOR BIALENTITY

Při výpočtu topného výkonu tepelného čerpadla bereme v úvahu i tzv. koeficient bialence [Kb]. Tento parametr určuje, do jaké míry má naše tepelné čerpadlo pokrýt potřebu tepla v našem domě. Pokud to má být jeden zdroj tepla v našem domě, pak kb = 1, jako ve výše uvedeném případě. Když má naše tepelné čerpadlo pracovat s jinými zdroji tepla, tento koeficient se odpovídajícím způsobem změní. Například pokud má zařízení uspokojovat naši tepelnou potřebu ze 70 % a bude k němu připojen pomocný zdroj tepla ( např . elektrický ohřívač), v tomto případě kb = 0,7.

 

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář