Technologie Blue Boson

Technologia Blue Boson

Technologie pro průmysl

Game Changer v průmyslu, ekonomice a zdraví.

Fyzikální čištění kapalin na základě kvantové fyziky, úprava vody bez použití chemikálií, která přináší dvouciferné úspory ve výrobě energie a revoluci v procesu ochrany životního prostředí, bez nutnosti investic.

Blue Boson

Naše vize: Inovovat všechny aspekty života a inspirovat ostatní.

Za tímto účelem společnost Blue Boson implementovala výzkumné laboratoře pro ověření stávajících technologií, stavbu výrobních linek pro zavádění produktů nové generace a komercializaci technologických aplikací. To položilo základy pro nový přístup k výzkumu a vývoji, který bude inspirovat nový vědecký a technologický vývoj. Blue Boson spolupracuje s různými partnery na výzkumu špičkové vědy a vývoji čistých technologií. Tyto činnosti budou zahrnovat celosvětové nekomerční projekty v oblasti životního prostředí a humanitární pomoci.

Blue Boson

Globální výzva

Člověkem způsobená změna klimatu má pro naši planetu katastrofální důsledky.

Energie je páteří světové ekonomiky. Palivo a energie se spotřebovávají při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení, stejně jako v průmyslových výrobních procesech.

Způsob výroby a využití energie má obrovský vliv na kvalitu životního prostředí a na zdraví a bezpečnost obyvatel.

Blue Boson

Globální situace

Blue Boson

Globální řešení – kvantová technologie

Patentovaná metoda naší technologie reguluje nadmolekulární strukturu vody a dalších kapalných a plynných médií na třech úrovních – fyzikální, chemické a energetické.

Způsob změny vodíkových vazeb vede ke změnám parametrů vody, jako je povrchové napětí, tekutost, tepelná kapacita, hustota, rychlost odpařování a reaktivita.

Výsledkem je, že příroda dostane šanci obnovit rovnováhu naší planety.

Jedna energie

Děláme globální rozdíl v kvalitě:

Vzduch

Oheň

Voda

Země

Jídlo

Zdraví

Vědomí

Voda je zdrojem života na naší planetě.

Začínáme vodou:
nejběžnější a zároveň nevyzpytatelná látka na Zemi
Vlastnosti vody jsou jedinečné a neodpovídají obecně uznávaným fyzikálním zákonům, a to pro nás vytváří příležitost.

Technologie Blue Boson nově definuje pravidla ve všech oblastech našeho života.

„Skutečná revoluce v našem komerčním světě se odehrává na cestě vědomé evoluce“
– Robert Zagozdzon

Pojďme se podívat na naši první aplikaci, Blue Boson:

Podle převratného výzkumu fyzikálních a chemických vlastností vody
, který provedla mezinárodní výzkumná spolupráce Laury Maestro s Oxfordskou
univerzitou a kvantovými fyziky v Itálii, Mexiku, Španělsku a USA,
existují dva možné stavy kapalné vody.

“Vědci zjistili, že voda má paměť – lidské záměry mohou změnit strukturu vody. Slovo – struktura – je klíčové… ”

Blue Boson

Aplikace technologie

Technologie založená na kvantové fyzice – síla přírody Technologie Effector® ovlivňuje všechny oblasti života prostřednictvím aplikací v různých průmyslových odvětvích a domácnostech

Po více než dvaceti letech výzkumu a vývoje, četných úspěšných pilotních závodech v různých průmyslových odvětvích, zavádíme patentovanou technologii proudění, která upravuje vodu a další kapalná a plynná média na supramolekulární úrovni, bez použití chemikálií.

Tato revoluční technologie poskytuje dvoucifernou úsporu energie v oblasti elektřiny, vytápění a chlazení. To má za následek výrazné snížení emisí CO2, dalších negativních dopadů na životní prostředí a nákladů na údržbu potrubí a strojů.

Game Changer. Nová strategie v oblasti úspor energie a ochrany životního prostředí.

Technologie Blue Boson & Pico

01/04

Potřeba

Radikální řešení dnešních ekologických výzev a ekologicky udržitelná budoucnost.

02/04

Výhoda

Pico technologie - kvantová mechanika a voda - kombinace pokročilých technologií a základní prvek v čištění vody a výrobě energie; nový pohled na řešení problémů.

03/04

Řešení

Technologie Blue Boson, úprava vody a plynů ve fyzikálním procesu, bez použití chemikálií.

04/04

Účinek

Dvouciferná úspora energie. Šetrné k životnímu prostředí, obnovující rovnováhu naší planety. Nevyžaduje žádné investice.

Chráněno patentem EP1941216 
Protegido por patente EP: 141299091

Sledování

Princip fungování technologie Blue Boson

Zařízení EFFECTOR® simuluje sluneční záření kapalin stejně jako slunce v přírodě. Voda proudící v neionizovaném pásmu přes EFFECTOR® je vystavena pulzům a rádiovým vlnám. Základním principem technologie je využití modulované frekvence v kombinaci s elektromagnetickými impulsy, způsobující energetické změny v molekulách, případně mezi atomovými molekulami. To způsobuje změny v nadmolekulární struktuře tekutiny a ovlivňuje množství a prostorové uspořádání vodíkových vazeb. Změna počtu a struktury vodíkových můstků má významný dopad na strukturu vody. Tyto změny ve vodě ovlivňují hydraulické systémy, zvyšují jejich výkon a energetickou účinnost. V praxi ke změnám fyzikálních vlastností dochází jako změny povrchového napětí, tepelné kapacity, bodu varu, tekutosti, výparného tepla .

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář