Právní informace

Yellow Boson

Právní informace

Podmínky pro uživatele www.yellowboson.cz :

Provozovatelem stránek www.yellowboson.cz  je společnost Yellow Boson sro (dále jen „provozovatel“), která je ve smyslu autorského zákona (č. 618/2003 Sb.) a na základě práv souvisejících oprávněna k výkonu všech ekonomických práv v této oblasti webu.

Provozovatel si vyhrazuje výhradní právo stanovit, vydávat a měnit podmínky používání stránek www.yellowboson.cz . Používáním těchto stránek souhlasíte s následujícími podmínkami:

Provozovatel vás tímto opravňuje k používání jeho stránek www.yellowboson.cz  pouze pro osobní účely. Použití stránek pro jiné účely (v celku nebo v jakékoli části) vyžaduje předchozí souhlas Provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.yellowboson.cz je bezplatné.

Cílem Provozovatele je poskytovat uživatelům správné a aktuální informace a údaje na stránkách www.yellowboson.cz . Údaje zveřejněné na těchto stránkách jsou však informativního a nezávazného charakteru. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a platnost údajů získaných z jiných zdrojů. Webové stránky www.yellowboson.cz  mohou využívat dočasné úložné soubory, soubory cookie. Pro více informací navštivte https://yellowboson.cz/cs/zasady-pouzivani-souboru-cookie/.

V souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. – „Ochrana osobních údajů“, Provozovatel může používat své webové stránky za předpokladu, že od svých uživatelů obdrží určité osobní údaje. Uživatel poskytující jakákoli data a informace prostřednictvím www.yellowboson.cz  tímto souhlasí s tím, že Provozovatel může tyto informace použít pro své vlastní účely.

Provozovatel nezodpovídá za:

Reklamu  nebo jakýkoli jiný způsob propagace spravovaný třetí stranou prostřednictvím stránek www.yellowboson.cz ,

Obsah a ztráty vyplývající z používání stránek třetích stran, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.yellowboson.cz .

Jakékoli zásahy do věcného obsahu či obsahu stránek jsou přísně zakázány, pokud to neschválí Provozovatel. Provozovatel má výhradní právo měnit, mazat nebo doplňovat jakoukoli část stránek.

Přenos / zasílání jakýchkoli informací nebo materiálů na / prostřednictvím webových stránek www.yellowboson.cz  je přísně zakázáno, pokud jsou informace v rozporu se zákonem nebo předpisy nebo nejsou v souladu se zavedenými standardy společenské morálky.

Není-li uvedeno jinak, s výjimkou podmínek uvedených výše, zveřejnění jakýchkoli údajů nebo informací na www.yellowboson.cz  nepředstavuje žádný právní úkon směřující k založení právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem. Právní vztahy mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí obchodními podmínkami, které jsou účinné ke dni jejich vzniku.

Podmínky pro používání webových stránek www.yellowboson.cz  jsou platné a závazné od data jejich zpřístupnění.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář