Seznam služeb tepelné modernizace , na které se vztahuje reliéf tepelné izolace:

 1. provedení energetického auditu budovy před realizací projektu tepelné modernizace ;
 2. provedení termografické analýzy budovy;
 3. příprava projektové dokumentace související s tepelnými modernizačními pracemi;
 4. provádění ornitologické a chiropterologické expertizy;
 5. izolace stavebních příček, balkónových desek nebo základů;
 6. výměna venkovních tesařských, např. oken, střešních oken, balkonových dveří, venkovních dveří, garážových vrat, neotevíravých průhledných ploch;
 7. výměna prvků stávajícího otopného systému nebo přípravy teplé užitkové vody nebo výstavba nového vnitřního otopného systému nebo přípravy teplé užitkové vody;
 8. instalace kondenzačního plynového kotle;
 9. montáž kondenzačního olejového kotle;
 10. instalace tepelného čerpadla;
 11. montáž solárního kolektoru;
 12. montáž systému mechanického větrání s rekuperací tepla z odpadního vzduchu;
 13. montáž fotovoltaického zařízení;
 14. spouštění a regulace zdroje tepla a rozbor spalin;
 15. hydraulické vyregulování a vyvážení instalací;
 16. demontáž zdroje tepla na tuhá paliva.

 

Výše odpočtu nesmí přesáhnout 53 000 PLN bez ohledu na počet realizovaných projektů termomodernizace v jednotlivých letech. Limit se vztahuje na nemovitost podléhající zateplení nebo rekonstrukci. Pokud má poplatník mnoho nemovitostí, je limit pro poplatníka kumulativní – odečte si maximálně 53 000 PLN. Pokud mají manželé nemovitost ve společném jmění – limit je dvojnásobný a platí pro každého z manželů zvlášť.

Nelze odečíst stejné výdaje v rámci několika různých slev nebo odečíst od základu daně peníze, které poplatník obdržel v rámci státní dotace. Výjimkou jsou prostředky z programu Čistý vzduch – nepočítají se do příjmu, lze je tedy kombinovat s úlevou při termomodernizaci .

Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně, je 53 000 PLN. Pro poplatníka je to limit – v rámci této částky může realizovat libovolný počet projektů termomodernizace v libovolném počtu objektů. To znamená, že pokud manželé zateplí dům, který oba spoluvlastní, může si každý z manželů odečíst až 53 000 PLN.

Tepelná izolace stěn a střechy – je taková investice výhodná?

Mnoho investorů, budoucích majitelů či dokonce nájemců budov si klade otázku, zda se tak nákladná investice skutečně vyplatí. Odpověď je zde velmi jednoduchá a logická, vždy zisková, zvláště s přihlédnutím k neustále se zvyšujícím nákladům na vytápění, které jsme nuceni využívat i několik měsíců v roce. Správně provedená tepelná izolace, nutně s použitím těch nejkvalitnějších materiálů, výrazně sníží účty během topné sezóny. Nezateplená budova ztrácí asi 30-35 procent tepla samotnými zdmi a k ​​tomu je potřeba přidat i špatně izolované střechy nebo netěsnící okna či venkovní dveře. To platí nejen pro obytnou část domu, vyplatí se myslet i na zateplení ostatních vytápěných hospodářských budov umístěných na pozemku. Vynaložené náklady se velmi rychle vrátí, i když je třeba předem provést odbornou expertizu, nejlépe s využitím termovizní kamery, která přesně ukáže, kde uniká nejvíce tepla. Provedený výzkum ukázal, že v případě domu o ploše do 150 m 2 to může být až 10 000-12 000 kWh ročně a finanční ztráty se pak budou počítat v tisících PLN.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář