Dotace na tepelné čerpadlo

V současné době lze dotaci na instalaci tepelného čerpadla získat v jediném celorepublikovém programu, kterým je Čistý vzduch. Mohou jej využívat lidé nahrazující zdroj vytápění a v současné době není dostupný lidem, kteří teprve staví dům. To se má ale brzy změnit díky programu Moje Ciepło , ze kterého budou moci majitelé novostaveb získávat dotace na tepelná čerpadla. Pavel Místopředseda Národního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství Mirowski informuje, že formou podpory v rámci tohoto programu má být dotace až do výše 30 procent . způsobilé náklady v závislosti na typu použitého tepelného čerpadla, maximálně však 21 000 zlotých.

Aktuální plány Národního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství předpokládají vyhlášení a spuštění první výzvy k podávání žádostí o dotaci z Moje Ciepła v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022.

– Prioritní program Moje Ciepło se bude týkat nákupu a instalace tepelných čerpadel v novostavbách rodinných domů. Program je zaměřen na vlastníky nebo spoluvlastníky nových rodinných domů – informuje Paweł Mirowski .

Národní fond zatím neupřesňuje rozpočet první výzvy k podávání žádostí o dotaci z Moje Ciepła .

Jak získat dotaci až 37 tisíc z programu Čistý vzduch?

  1. Je nutné doložit potvrzení o příjmu vydané obcí.

Fyzické osoby (vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů) s měsíčním příjmem do 1 400 PLN / osoba. (vícečlenné domácnosti) nebo až 1 960 PLN (jednočlenné domácnosti), může požádat o dotaci až do výše 60 % vynaložených nákladů na realizaci spočívající ve výměně neekologického zdroje tepla, např. starých kamen a tepelná modernizace domu do maximální výše 37 000 PLN.

  1. Je nutné provést potřebné modernizační práce a povinně investovat do fotovoltaiky.

– demontáž neúčinného zdroje tepla na tuhá paliva, např . kamen

– nákup a montáž zdroje tepla pro vytápění nebo vytápění a ohřev užitkové vody např . tepelná čerpadla pro ústřední vytápění

– fakultativní nákup a montáž plynové kotelny

– nákup a montáž fotovoltaických mikroinstalací

Výše uvedené podmínky musí být splněny, aby bylo možné žádat o maximální výši (37 000 PLN) návratnosti investice formou dotace z programu Čistý vzduch 2021. Pokud projekt nezahrnuje fotovoltaickou mikroinstalaci, maximální dotace je 32 000 PLN.

Navíc je lze vyrobit (je povoleno vybrat více než jeden prvek ze sortimentu):

– demontáž, nákup a montáž nového ústředního topení nebo instalace TUV (včetně solárních kolektorů, tepelných čerpadel pouze na TUV),

– nákup a montáž mechanického větrání s rekuperací tepla,

– nákup a montáž izolace stavebních příček, oken, venkovních dveří, garážových vrat / vrat (včetně demontáže),

– dokumentace týkající se výše uvedeného rozsahu: energetický audit (za předpokladu provedení zateplení stavebních příček), projektová dokumentace, odborné posudky.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář